Error message

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3491 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि माहाकाली न.पा. का प्रस्तावित मतदान केन्द्र र मतदाता संख्याहरु

Supporting Documents: