दोस्रो नगर परिषदको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सर्बजनिकिकरण गर्नुहुदै कार्यकारी अधिकृत महेश बहादुर बम