तेस्रो नगर परिषद्को समुदघाटन गर्नुहुदै माननीय व्यवस्थापिका संसद सदस्य श्री बहादुर सिंह थापा ज्यू