दोस्रो नगर परिषदको उद्घाटन गर्नुहुदै माननीय सांसद रमेश लेखक